StayinFocus

om os

StayinFocus

StayinFocus er etableret i 2014 af Morten Tange, Anette Raaby og Kim Juhl Kjærgaard, og til sammen har vi mere end 50 års erfaring med personaleudvikling, karriere- og virksomhedsrådgivning og optimering af organisationskulturer. Vi tilbyder mellemstore og store private og offentlige organisationer, en ny måde at se på kompetenceudvikling, personaletrivsel og indsamling af både interne og eksterne dokumentations- og tilfredshedsmålinger. Vi tilbyder helhedsorienterede indsatser, hvis formål er at skabe et godt arbejdsmiljø, en sundere organisation og en optimal anvendelse af medarbejdernes og organisationernes kompetencer. Dette bl.a. ved at anvende vores unikke værktøj FOCUS – Feed-back Oriented Change and UnderStanding. læs mere

Vores målgruppe er: ”Virksomheder, som ønsker at optimere driften, og skabe en feed-back orienteret organisationskultur, gennem en kvalificeret dialog med medarbejderne”

Vores mission er: ”At skabe optimale rammer for at medarbejdere, og organisationer, sammen kan udvikle sig, og skabe en optimal organisationskultur, gennem dialogbaseret ledelse og medarbejdernes feed-back.”

Vores vision er: ”At skabe en tradition for god ledelse og udvikling af en sund organisationskultur, gennem brugen af feed-back orienterede værktøjer.”

Vi står for den dialogbaserede ledelse, med udgangspunkt i en løbende kvalificeret screening af medarbejdernes feed-back, på centrale punkter som anerkendelse, samarbejde, ledelse og trivsel.

Kontakt os for et uforpligtende møde, og hør hvad vi kan gøre for din organisation. læs mere

Morten Tange

Med afsæt i en både merkantil og humanistisk tankegang har Morten arbejdet med udvikling af mennesker og virksomheder i 15 år.

Specialerne omfatter karriererådgivning, personlige leder- og udviklingsprogrammer, outplacementprogrammer, offentlig/privat samarbejde, CSR strategier og talent management.

Anette Raaby

Systemisk opstiller, Psykoterapeut, Businesscoach og Proceskonsulent. Jeg har 20 års erfaring inden for individuelt udviklingsarbejde, ledersparring, gruppeprocesser, konfliktmægling, stresshåndtering, og karriererådgivning.

Jeg er tilknyttet ISFO som underviser på instituttets systemiske efteruddannelse, og kører kurser i ind- og udland inden for systemisk opstilling. At få mennesker og organisationer til at virke er min passion.

Kim Juhl Kjærgaard

Med udgangspunkt i en uddannelse som Socialrådgiver, og en lederuddannelse i forandringsledelse, virksomhedskommunikation og økonomistyring, har jeg arbejdet med ledelse i både den private sektor, i det offentlige og indenfor NGO området i mere end 10 år.

Specialerne omfatter evaluerings- og dokumentationsudvikling, fundraising, personaleudvikling, strategiudvikling og –implementering, team- og organisationsudvikling, organisationskultur arbejde, profilanalyser, genplacering og rekruttering.