StayinFocus

Focus Tool

Med værktøjet FOCUS – Feedback Oriented Change and UnderStanding – kan vi bistå din organisation med at gennemføre:

 • Trivselsmålinger
 • Forundersøgelser blandt personalet forud for teambuilding eller arbejde med organisationskultur
 • Temperaturmålinger på medarbejdertilfredshed både på overordnet plan og på detaljeret plan
 • APV undersøgelser
 • Interne tilfredshedsanalyser
 • Eksterne tilfredshedsanalyser
 • Kvalitetsmålinger
 • Evaluering
 • Indsamling af dokumentation af effekten af jeres arbejde
 • Indsamling af dokumentation til ekstern brug
 • Og lignende projekter eller undersøgelser som din organisation gerne vil gennemføre

FOCUS er udviklet, designet og testet af StayinFocus, og tager udgangspunkt i vores erfaringer med at indhente, bearbejde og handle på analyser af trivsel og organisationskultur i mellemstore og store private og offentlige organisationer. FOCUS kan først og fremmest bidrage med en forståelse af hvor eventuelle udfordringer med trivsel, medarbejdertilfredshed og kultur ligger, og bidrage med viden om hvor der skal sættes ind for at skabe en positiv ændring.

Værktøjet er designet til at virke via både e-mail link og udsendelse direkte til f.eks. smartphone og/eller tablets via sms. Responsiviteten i værktøjet bevirker at brugen af værktøjet tilpasser sig til enheden, og brugervenligheden er i top, både på PC, smartphone og tablets. Værktøjet kan således sættes op til både organisationer hvor mange medarbejdere arbejder ude hos kunden, eller til organisationer hvor medarbejderne er i samme hus til dagligt.

FOCUS indsamler data via individuelt tilrettelagte spørgsmål, som kan indsamles hurtigt, nemt og i et design som hele tiden fortælle respondenten hvor langt man er, og hvor mange spørgsmål der er tilbage. Antallet af spørgsmål, karakteren af spørgsmål og hyppigheden af spørgsmålene aftales mellem StayinFocus og organisationen.

Kontakt os for at få en gratis demonstration af FOCUS, og for at høre mere om muligheder, priser og erfaringer.