StayinFocus

services

Kundetilfredsheds-undersøgelser

StayinFocus kan hjælpe din virksomhed med løbende at måle tilfredshedsgraden hos dine kunder, og dermed give dig mulighed for at sætte ind før det er for sent. Få detaljerede rapporter og følg med i udviklingen i din kundetilfredshed, når du målretter din indsat mod gladere og mere tilfredse kunder.

Vores unikke IT-værktøj FOCUS er specielt udviklet af StayinFocus, og kan skræddersyes til den indsats du ønsker. Platformen kan udsende undersøgelser og kampagner til både computere, tablets og smartphones via enten e-mail eller sms - alt efter hvad der passer bedst til dine behov.

StayinFocus er din samarbejdspartner gennem hele processen.

Focus indsamler data via individuelt tilrettelagte spørgsmål, som kan indsamles hurtigt, nemt og i et design som hele tiden fortæller respondenten hvor langt man er, og hvor mange spørgsmål der er tilbage. Antallet af spørgsmål, karakteren af spørgsmål og hyppigheden af undersøgelserne aftales mellem StayinFocus og din organisation.

Hos StayinFocus kan vi hjælpe dig hele vejen fra opsætning, undersøgelser, analyser til handling og indsats.

Kontakt os for at høre mere om vores arbejde med kundetilfredshed.

Trivselsmålinger

Medarbejdernes trivsel er afgørende for hvilken kultur der opbygges i organisationen. Derved er trivsel på arbejdspladsen, et af de vigtigste parametre for at arbejde med udvikling, godt arbejdsmiljø, bedre samarbejde, lavere sygefravær, større medarbejder engagement og ikke mindst en sund organisationskultur, som medvirker til såvel trivselsmæssige som økonomiske resultater.

stayinFocus tilbyder trivselsmålinger opdelt i 4 faser:

 1. Behovsafdækning og design af trivselsmåling i samarbejde med organisationens repræsentanter
 2. undersøgelse ved hjælp af vores værktøj, FOCUS – IT baseret platform som indhenter data, på baggrund af løbende undersøgelser hos medarbejderne læs mere
 3. Afrapportering til organisationen, med udgangspunkt i de opstillede målsætninger og fokusområder
 4. Handleplan og implementering

StayinFocus er din samarbejdspartner gennem hele processen.

Kontakt os for at høre mere om vores arbejde med trivselsmålinger.

Organisationsudvikling

Ønsker ledelsen en gennemgribende forbedring af samarbejds-, kommunikations- og ledelsesformen i organisationen, så den bliver gearet til at klare fremtidige udfordringer? Så kan StayinFocus facilitere processen frem mod udarbejdelsen af en strategi herfor.

Vores organisationsudviklingsydelse består af en stor del af interventioner, dvs. indgreb, hvorigennem ledere, konsulenter og andre nøglepersoner påvirker opfattelser, samarbejdsmønstre og kommunikationsmåder i organisationen.

Eksempler på indsatsområder kan være:

 • Indledende dialog/diagnose – evt. ved brug af interview, spørgeskemaer og andre metoder, der giver et billede af organisationens tilstand eller hvordan tilstanden opleves
 • Strategiske ledelsesaktiviteter med henblik på at hjælpe ledergruppen og andre nøglepersoner til at fokusere på organisationens fremtid.
 • Mål og planlægningsaktiviteter med henblik på at træne nøglepersoner, enheder/organisationen i målfastsættelse og planlægning
 • Teambuilding
 • Tværgående aktiviteter
 • Ledelsesudvikling
 • Værdiafklaring, udarbejdelse af spilleregler
 • Coaching og rådgivning

StayinFocus har ikke færdigsyede koncepter – men skræddersyr organisationsudviklingen til netop dét der er brug for i din organisation.

Kontakt os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde dig og din organisation i jeres udviklingsproces.

Profilanalyser

Med certificeringer i flere af de mest anerkendte test- og profilværktøjer, kan vi give dig et ekstra godt afsæt, for både udvælgelse og for forandringsprocesser, i såvel grupper, som på individplan. Vores profilværktøjer er stærke, når det f.eks. drejer sig om at sikre den rigtige personale/gruppesammensætning, og at kunne bruge hinanden bedst muligt. Uanset om det handler om rekruttering, lederudvikling, bestyrelsessammensætning, karriereplanlægning eller teambuilding.

Vi kan tilbyde dig testning i følgende systemer: DISC, SHL (OPQ32I), Garuda og NEO PI-R 3. Systemerne sikrer dig, at vi kan lave et fuldt professionelt assessment.

Vi er certificeret i profilanalyser som både kan sikre en hurtig screening, og en dybdegående personprofilanalyse.

Systemerne har forskellige styrker, og vi vil meget gerne sikre dig den bedste løsning. Kontakt os og hør nærmere.

Kontakt os for at få en uforpligtende snak om hvilken personprofilanalyse der netop matcher dit behov.

Ledelsescoaching og –sparring

Executive Coaching og sparring er designet til dig som er leder, og som gerne vil arbejde med både dig selv og de særlige udfordringer du står i.

Gennem coaching og sparring sikrer vi, at du får systematiseret dine, og din virksomheds, udfordringer og får både prioriteret – og taget gode beslutninger om hvordan du vil løse dem. Vi arbejder dine egne forventninger om, hvad der skal til for at opnå de resultater du med at udvikle dig til at være den leder du gerne vil være. Det gør vi bl.a. gennem fokus på de udviklingspunkter vi sammen afdækker gennem f.eks. tests, og ikke mindst gennem gerne vil opnå.

Vi tager afsæt i en leder-/personprofil, eller en 360 graders analyse, for at få en fælles viden om dig – og bruger den viden til at identificere udviklingspunkter.

Det vi typisk får at vide er, at vores forløb giver ny energi, motivation og lyst til at tage fat på udfordringerne (igen).

Kontakt os for at høre mere om ledelsescoaching og – sparring.

Fundraising

Sidder du med et projekt som du godt kunne tænke dig at gennemføre, men som du mangler finansieringen til? Så kan vi hjælpe dig med at skabe overblik over, hvilke muligheder der er, for at arbejde målrettet med fundraising, eller funding, af dit projekt eller din forretningsidé.

Vi arbejder med 4 forskellige områder:

 1. Analyse af dit projekt – egner det sig til fundraising eller funding?
 2. Hvilke relevante støttemuligheder er der?
 3. Hvordan griber du processen an? Evt. overblik over samarbejdspartnere.
 4. Udarbejdelse af projektbeskrivelse, og konkrete ansøgninger.

Desuden arbejder vi med både langvarige og kortvarige strategier for fundraising, som du kan koble sammen med organisationens strategi og målsætninger.

Fundraising kræver mere end gode projekter. Det kræver overblik, strategi og samarbejde med de rette samarbejdspartnere og fonde. Er du et kendt navn blandt fonde og bevillingsgivere? Hvis ikke, så kontakt os for et uforpligtende møde, og hør mere om hvordan vi kan hjælpe netop dit projekt.

Fastholdelse

Der er utroligt mange muligheder for at fastholde sine ansatte til gavn for alle, men det kan være en lang proces at finde ud af, hvilke muligheder der egentligt findes for den enkelte ligesom procedurerne kan være lange og udfordrende, hvis man ikke lige er inde i regelsættene.

StayinFocus er vant til at lave fastholdelsesaftaler, CSR politikker og i det hele taget sikre både din virksomhed og dine ansatte det bedste afsæt i tilfælde af f.eks. kronisk sygdom, nedslidning, sygdom i familien eller måske aldersbetinget arbejdsevnenedsættelse.

Vi hjælper med at finde den bedste ordning og kører gerne hele processen. Herunder kan vi varetage virksomhedens og den ansattes interesser og rettigheder i forhold til offentlige instanser.

Kontakt os for at høre mere om vores fastholdelsesarbejde.